Gastroenterelog Kimdir? Ne İş Yapar?

Sindirim sisteminde yaşanılacak her hangi bir sorun hayatımızı zindana çevirebilir, hayat şartlarımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Sindirim sistemimizdeki herhangi bir sorun veya günlük hayatımızda çalışırken geğirme, konuşurken midemizin yanması, ağza mide içeriğinin gelmesi gibi sorunlar yaşayabiliriz. Bu tarz ve benzeri sorunlar için gastroenteroloji bölümünden yardım almak gerekmektedir. Bu yazımızda sizler için gastroenterolog kimdir, gastroenteroloji bölümünde çalışan uzmanların ne iş yaptıkları hakkında bilgiler vereceğiz. Ve bu bölümde hangi tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır onlar hakkında sizlerin aklınızdaki sorunları gidermeye yardımcı olacağız.

Gastroenterelog Kimdir? Ne İş Yapar?

Gastroenterolog, Gastroenteroloji bölümünde çalışmakta olan doktorların ve hemşirelerin oluşturduğu sağlık çalışanlarıdır.

Gastroenteroloji Bölümü, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar ile karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreasın da dahil olduğu sindirim sistemi alanına giren tüm hastalıklara yönelik tanı, tetkik, tedavi ve bakımı verilmektedir.

Ağızdan anüse kadar olan tüm sindirim kanalındaki ve bu kanal içerisinde sürdürülen sindirim işlevine salgılarla katkıda bulunan karaciğer, safra kesesi, dalak ve pankreas gibi karın içi organlardaki hastalıkların tedavisine ve bakımına yönelik hizmet verilmektedir.

Gastroenteroloji Bölümünde Hangi Tanı ve Tedavi İşlemleri Kullanılır?

Gastroenterelog aşağıdaki işlemleri yapma yetkisine sahiptir.

Üst gastrointestinal sistem endoskopileri (Özofagus endoskopi, Gastro endoskopi, duodenoskopi): Reflü, gastrik ve peptik ülser şüphesi, yemek borusunda, midede ve ince bağırsakta kanser şüphesi olan hastalarda Üst gastrointestinal endoskopisi yapılmaktadır. İşlem 8-10 saatlik açlıktan sonra yapılabilmektedir. İşlemden yarım saat sonra kişi yemeğini yiyebilicek duruma gelir. Endoskopiye bağlı komplikasyon gelişmesi nadir gelişmektedir.

Alt gastrointestinal sistem endoskopileri (Kolonoskopi, fleksibl sigmoidoskopi): Gizli GİS kanaması olan hastalarda, açıklanamayan kr. diareli hastalarda, ince bağırsak anormalliklerinde, önceden bilinen ince bağırsak hastalıklarının izlenmesinde kullanılır.

ERCP – Endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi (Safra ve pankreas kanalının endoskopik olarak tetkiki ve tedavisi): ERCP en sık safra kanalında bulunan taşların çıkartılması için yapılır. Safra yollarının ve pankreas kanalın hastalıklarının balon veya stent ile tedavisi, safra kesesi ameliyatları sonrası oluşan safra kaçaklarının tedavisi gibi durumlarda da yapılabilmektedir.

Polipektomiler, enjeksiyon skleroterapileri / band ligasyonları / Argon plasma koagülasyonu: Poliplerin kesilerek çıkarılması, Hemoroid ve kanamalara ilaç enjeksiyonu / bantla ya da yakılarak tedavileri kapsamaktadır.Üst Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Özofago- gastro – duodenoskopi)

Dilatasyon (genişletme-buji ya da balon ile) ve stent (plastik ya da metal yapay kanal) işlemleri

24 saatlik pH metre ölçümü (24 saat süre ile mide asitinin yemek borusuna geçişinin ve asit düzeyinin incelenmesi)

Kapsül Endoskopi (Kamera taşıyan bir kapsül yutturularak çekilen resimler aracılığı ile bağırsakların içinin görüntülenmesi)

Endoskopik Ultrasonografi: EUS ucunda ultrason cihazı bulunmaktadır. Bu sayede, dışarıdan yapılan ultrason ile görülemeyen veya zor görülen organlar daha iyi değerlendirilmektedir.

PEG / PEJ / J-PEG: Karın duvarı ile mide ya da ince bağırsağın ağızlaştırılarak, beslenme tüpünün takılarak hastanın dışarıdan beslenmesi sağlanmasıdır.

Ayrıca gastroentroloji bölümünde Mide içi balon uygulamaları, Dilatasyon ve stent işlemleri ve Endoskopik hemoroid tedavisi de yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir